Billeder i signaturen

For at sætte et billede i din signatur (det er en tekst og/eller et billede der bliver vist under dine indlæg) skal dit billede først være sat ind på nettet et eller andet sted. Hvis dit billede ikke er på nettet allerede, kan du sætte billedet ind på GuppyForum eller en billedhjemmeside fx Tinypic. Behold billedet oppe og åben så i et andet vindue dette link: http://www.guppylife.com/dk/forum/profile.php?id&tab=edit. I den sidste overskrift står der 'Signatur'. Under den er der en boks, hvor du sætter denne kode ind: <img src="">. Så vender du tilbage til billedet, og højreklikker på det, så der kommer en menu op. Du skal klikke på enten 'Kopier billedadresse' eller Egenskaber. Hvis du klikker på 'Egenskaber' skal du kopiere det link der står ud for Adresse(URL). Så vender du tilbage til siden med din signatur og sætter linket ind mellem de to gåseøjne i koden (" hedder gåseøjne eller citationstegn). Bagefter klikker du bare på 'Update profile»' og så har du et billede i din signatur!

Bemærk: Signaturen kan kun have tre linjer og den sletter det som eventuelt er sat på 4 linje eller over!

Se flere tips og tricks her!
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License